Modulul III - Integritate publică şi legalitate

Perioada: 
22 – 26 iunie


Tematică

 • Practica DNA și a instanțelor de judecată. Provocări, riscuri legislative, mecanisme de prevenire a corupției.
 • Practica ANI și a instanțelor de contencios administrativ.
 • Confiscarea extinsă a produselor infracțiunii și confiscarea administrativă a averii nejustificate.
 • Aspecte cheie în legislația actualizată și măsuri instituționale de soluționare/implementare:
 • Legea 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie;
 • Legea 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii;
 • Legea 7/2004 privind codul de conduită al funcţionarilor publici; Legea 50/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;
 • Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 • Legea 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general;
 • Legea 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate;
 • Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
 • Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

Obiectivele modulului

Exemple, lucrări practice şi modele de proceduri.

TAXA DE PARTICIPARE:  500 lei TVA inclus/persoană/modul de 5 zile se plăteşte în numerar sau  prin virament în contul Asociaţiei Române pentru Transparenţă, cod fiscal 12486550, cod IBAN RO95BACX0000003003468001, deschis la Banca Comercială UniCredit Ţiriac, sucursala Victoria.

Serviciile de cazare și transport nu sunt incluse în taxa de participare.

Cazare: Hotelul RIN Central **** (cazare în regim tarifar de 3*) - 1100 RON/5 zile/curs

ÎNSCRIERE: Fişa de înscriere atașată se transmite completată la nr. de  fax:  021/3177172 sau pe e-mail, la training@transparency.org.ro. Data limită de înscriere a participanţilor este cu 7 zile înainte de prima zi de curs a fiecărui modul.

PERSOANĂ DE CONTACT: Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi:  Mihai Terecoasă, Coordonator Program Bună Guvernare - Bună Administrare, la tel: 0737 023 408 sau e-mail: training@transparency.org.ro .