Modulul II - Leadership, abilităţi manageriale și căi de promovare în carieră

Perioada: 
15 - 19 iunie


Tematică

  • Integritate versus reputaţie. Beneficiul integrităţii – încrederea. Beneficiul încrederii – influenţa. Pilonii integrităţii publice.
  • Autoevaluare.  Ascultarea activă şi acordurile false. Profilul psihologic individual. Distorsiunea serială. Influenţa stereo-tipurilor asupra relaţiilor de muncă.
  • Construirea echipelor şi managementul conflictului comunicaţional. Avantajele şi dezavantajele echipelor. Criterii de performanţă. Etapele de dezvoltare a echipelor şi rolurile în cadrul echipei.
  • Diferenţa dintre management/conducere şi leadership. Atributele leadership-ului. Tehnici de management: îndrumare, asistare, încurajare, delegare. Mecanismul de luare a deciziei: sistemul D.E.C.I.D.E. şi importanţa rezultatelor.

Obiectivele modulului

  • diseminarea cunoştinţelor  şi  a practicilor  manageriale eficiente
  • îmbunătăţirea abilităţilor  şi a competenţelor de comunicare, planificare şi organizare a activităţilor, luarea deciziilor, gestionarea conflictelor, motivarea personalului din subordine

TAXA DE PARTICIPARE:  500 lei TVA inclus/persoană/modul de 5 zile se plăteşte în numerar sau  prin virament în contul Asociaţiei Române pentru Transparenţă, cod fiscal 12486550, cod IBAN RO95BACX0000003003468001, deschis la Banca Comercială UniCredit Ţiriac, sucursala Victoria.

Serviciile de cazare și transport nu sunt incluse în taxa de participare.

Cazare: Hotelul RIN Central **** (cazare în regim tarifar de 3*) - 1100 RON/5 zile/curs

ÎNSCRIERE: Fişa de înscriere atașată se transmite completată la nr. de  fax:  021/3177172 sau pe e-mail, la training@transparency.org.ro. Data limită de înscriere a participanţilor este cu 7 zile înainte de prima zi de curs a fiecărui modul.

PERSOANĂ DE CONTACT: Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi: Mihai Terecoasă, Coordonator Program Bună Guvernare - Bună Administrare, la tel: 0737 023 408 sau e-mail: training@transparency.org.ro