Modulul IV - Noțiuni practice de implementare a politicilor publice

Perioada: 
29 iunie – 3 iulie


Tematică

 • Noţiunea de politici publice
 • Trăsăturile politicilor publice
 • Problematica politicilor publice
 • Actorii politicilor publice şi instituţiile implicate
 • Tipuri de politici publice
 • Analiza de politică publică
 • Obiectivele politicilor publice
 • Strategia politicilor publice
 • Elaborarea și evaluarea politicilor publice
 • Erori frecvente în elaborarea politicilor publice
 • Exemple de politici publice de succes

Obiectivele modulului

 • familiarizarea cu  principalele  noţiuni şi concepte cu privire la politicile publice;
 • cunoaşterea şi înţelegerea rolului politicilor publice în activitatea unei instituţii;
 • constituirea unui  instrumentar adecvat elaborării, implementării şi evaluării politicilor publice la nivelul instituţiilor;

TAXA DE PARTICIPARE:  500 lei TVA inclus/persoană/modul de 5 zile se plăteşte în numerar sau  prin virament în contul Asociaţiei Române pentru Transparenţă, cod fiscal 12486550, cod IBAN RO95BACX0000003003468001, deschis la Banca Comercială UniCredit Ţiriac, sucursala Victoria.

Serviciile de cazare și transport nu sunt incluse în taxa de participare.

Cazare: Hotelul RIN Central **** (cazare în regim tarifar de 3*) - 1100 RON/5 zile/curs

ÎNSCRIERE: Fişa de înscriere atașată se transmite completată la nr. de  fax:  021/3177172 sau pe e-mail, la training@transparency.org.ro. Data limită de înscriere a participanţilor este cu 7 zile înainte de prima zi de curs a fiecărui modul.

PERSOANĂ DE CONTACT: Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi: Mihai Terecoasă, Coordonator Program Bună Guvernare - Bună Administrare, la tel: 0737 023 408 sau e-mail: training@transparency.org.ro .