Modulul V - Comunicare și relaţii publice. Creșterea încrederii cetățenilor în instituțiile publice

Perioada: 
6 – 10 iulie


Tematică

  • Tehnici de comunicare ca soluții pentru consolidarea reputației instituționale și satisfacția cetățenilor.
  • Adaptarea instituţională şi situațională a comunicării. Comunicarea cu cetățenii, comunicarea cu mass-media.
  • Relaţii publice, advocacy şi relaţia cu constituenţii. Grupuri de interese, construirea agendelor şi agenda publică.
  • Detensionarea conflictelor și a atacurilor la adresa instituțiilor publice. Paşii de parcurs şi planul de gestionare a unei crize.
  • Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică.
  • Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

Obiectivele modulului

  • dezvoltarea abilităţilor de comunicare în vederea îmbunătăţirii relaţiilor  inter-instituţionale;
  • îmbunătăţirea activităţii de relaţii publice şi cu mass-media;
  • dezvoltarea instrumentelor activităţilor de lobby pentru proiectele publice;

TAXA DE PARTICIPARE:  500 lei TVA inclus/persoană/modul de 5 zile se plăteşte în numerar sau  prin virament în contul Asociaţiei Române pentru Transparenţă, cod fiscal 12486550, cod IBAN RO95BACX0000003003468001, deschis la Banca Comercială UniCredit Ţiriac, sucursala Victoria.

Serviciile de cazare și transport nu sunt incluse în taxa de participare.

Cazare: Hotelul RIN Central **** (cazare în regim tarifar de 3*) - 1100 RON/5 zile/curs

ÎNSCRIERE: Fişa de înscriere atașată se transmite completată la nr. de  fax:  021/3177172 sau pe e-mail, la training@transparency.org.ro. Data limită de înscriere a participanţilor este cu 7 zile înainte de prima zi de curs a fiecărui modul.

PERSOANĂ DE CONTACT: Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi: Mihai Terecoasă, Coordonator Program Bună Guvernare - Bună Administrare, la tel: 0737 023 408 sau e-mail: training@transparency.org.ro .