Modulul VI - Legalitate şi răspundere în activitatea administrației publice

Perioada: 
13 – 17 iulie


Tematică

  • Actul administrativ, instrument de exercitare a puterii executive la nivel central. Cadrul de competenţe şi întindere materială.
  • Legalitate în activitatea autorităţilor administraţiei publice. Raportul dintre legalitatea şi oportunitatea actului administrativ.
  • Controlul legalităţii actelor administrative prin intermediul contenciosului administrativ.
  • Analiza dilemelor cauzate de conflictele în muncă.
  • Dispoziţii normative în materie administrativă care instituie principiul responsabilităţii în realizarea activităţilor cu caracter executiv.
  • Răspunderea patrimonială a funcționarilor publici pentru daunele cauzate instituției private sau cetățenilor. Limitele și condițiile răspunderii.
  • Răspunderea penală a funcționarilor publici. Limitele și condițiile răspunderii.

Obiectivele modulului

  • analiza detaliată a condiţiilor de legalitate a actelor administrative;
  • evidenţierea principalelor etape ale acţiunii în contencios administrativ şi exemple de bune practici;
  • evitarea condamnărilor în contencios administrativ;

TAXA DE PARTICIPARE:  500 lei TVA inclus/persoană/modul de 5 zile se plăteşte în numerar sau  prin virament în contul Asociaţiei Române pentru Transparenţă, cod fiscal 12486550, cod IBAN RO95BACX0000003003468001, deschis la Banca Comercială UniCredit Ţiriac, sucursala Victoria.

Serviciile de cazare și transport nu sunt incluse în taxa de participare.

Cazare: Hotelul RIN Central **** (cazare în regim tarifar de 3*) - 1100 RON/5 zile/curs

ÎNSCRIERE: Fişa de înscriere atașată se transmite completată la nr. de  fax:  021/3177172 sau pe e-mail, la training@transparency.org.ro. Data limită de înscriere a participanţilor este cu 7 zile înainte de prima zi de curs a fiecărui modul.

PERSOANĂ DE CONTACT: Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi: Mihai Terecoasă, Coordonator Program Bună Guvernare - Bună Administrare, la tel: 0737 023 408 sau e-mail: training@transparency.org.ro .