Modulul VII - Asigurarea standardelor etice reglementate pentru funcționarii publici și practica disciplinară

Perioada: 
20 – 24 iulie


Tematică

  • Discuţii pe teme de etică: obligaţiile şi drepturile funcţionarilor publici.
  • Analiza gradului de vulnerabilitate la corupţie în cazul funcţiilor publice.
  • Principii etice, formarea punctelor de vedere asupra problemelor etice, abilităţi de consiliere.
  • Avertizorul în interes public: rol şi responsabilităţi.
  • Rolul funcţionarului public cu atribuţii de consiliere etică.
  • Dezvoltarea abilităţilor de raţionalizare și autoanaliză privind riscurile disciplinare.
  • Practica disciplinară: cauze care înlătură răspunderea disciplinară.

Obiectivele modulului

  • studii de caz şi exerciţii de grup;
  • dezvoltarea abilităţilor de consiliere etică şi creşterea gradului de conştientizare a importanţei respectării norme-lor de conduită şi a standardelor etice;

TAXA DE PARTICIPARE:  500 lei TVA inclus/persoană/modul de 5 zile se plăteşte în numerar sau  prin virament în contul Asociaţiei Române pentru Transparenţă, cod fiscal 12486550, cod IBAN RO95BACX0000003003468001, deschis la Banca Comercială UniCredit Ţiriac, sucursala Victoria.

Serviciile de cazare și transport nu sunt incluse în taxa de participare.

Cazare: Hotelul RIN Central **** (cazare în regim tarifar de 3*) - 1100 RON/5 zile/curs

ÎNSCRIERE: Fişa de înscriere atașată se transmite completată la nr. de  fax:  021/3177172 sau pe e-mail, la training@transparency.org.ro. Data limită de înscriere a participanţilor este cu 7 zile înainte de prima zi de curs a fiecărui modul.

PERSOANĂ DE CONTACT: Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi: Mihai Terecoasă, Coordonator Program Bună Guvernare - Bună Administrare, la tel: 0737 023 408 sau e-mail: training@transparency.org.ro .