Modulul VIII - Tehnici de control managerial şi audit intern

Perioada: 
27 iulie – 31 iulie


Tematică

  • Rolul şi funcţiile controlului intern în cadrul instituţiilor publice.
  • Metodologia-cadru de proiectare și implementare a sistemului de control intern.
  • Analiza riscurilor asociate activității entității publice.
  • Managementul documentelor. Stabilirea modului de elaborare, verificare şi aprobare a documentelor conform ISO.
  • Controlul documentelor.
  • Mecanisme de conformitate care au dat rezultatele așteptate.
  • Soluții inovative de asigurare a conformității.

Obiectivele modulului

  • aprofundarea principalelor concepte şi noţiuni privitoare la mecanismele de control intern în instituţiile publice;
  • dezvoltarea abilităţilor necesare în construirea şi implementarea sistemului de control intern, prin raportare la managementul documentelor.

TAXA DE PARTICIPARE:  500 lei TVA inclus/persoană/modul de 5 zile se plăteşte în numerar sau  prin virament în contul Asociaţiei Române pentru Transparenţă, cod fiscal 12486550, cod IBAN RO95BACX0000003003468001, deschis la Banca Comercială UniCredit Ţiriac, sucursala Victoria.

Serviciile de cazare și transport nu sunt incluse în taxa de participare.

Cazare: Hotelul RIN Central **** (cazare în regim tarifar de 3*) - 1100 RON/5 zile/curs

ÎNSCRIERE: Fişa de înscriere atașată se transmite completată la nr. de  fax:  021/3177172 sau pe e-mail, la training@transparency.org.ro. Data limită de înscriere a participanţilor este cu 7 zile înainte de prima zi de curs a fiecărui modul.

PERSOANĂ DE CONTACT: Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi: Mihai Terecoasă, Coordonator Program Bună Guvernare - Bună Administrare, la tel: 0737 023 408 sau e-mail: training@transparency.org.ro .