Program de formare profesională continuă

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice – Agentia Nationala a Functionarilor Publici

Circulara nr. 25364/03.05.2016 cuprinzand oferta programelor de formare profesionala/perfectionare pentru perioada MAI – SEPTEMBRIE 2016 /PARTENER DE FORMARE: ASOCIATIA ROMANA PENTRU TRANSPARENTA

Grila programelor de formare profesionala/perfectionare pentru perioada OCTOMBRIE-DECEMBRIE 2016

În baza prevederilor Legii achizițiilor publice și a standardelor stabilite de Curtea de Conturi, referitor la respectarea principiilor de economicitate, eficienţă şi eficacitate în cheltuirea fondurilor publice, raportat la ordinul ANFP nr.762/2015 privind domeniile prioritare de formare pentru administrația publică, Transparency International România lansează Pachet formare profesională continuă - Integritate Publică - ediția iarna 2016

Transparency International România organizează cursuri de formare în baza art. 22 lit. d din HG nr. 1066/2008, cu modificările şi completările ulterioare şi emite certificate conform art. 5 lit. a) coroborat cu art. 6 din acelaşi act normativ

 

Pachet formare profesională continuă - Integritate Publică - ediția iarna 2016

 

 

Inscriere [Fișa de înscriere]