Conformitate şi Etică în afaceri

Cum asigur stabilitatea firmei pe piață și rezistența la șocuri?

Cum reduc vulnerabilitatea la inspecțiile administrative?

Cum reduc furtul și frauda internă?

Cum îmi cresc capitalul de încredere a partenerilor

După un proces amplu de dezvoltare şi consolidare a expertizei, care a inclus 15 ani de studii, cercetări, schimburi de experienţă şi bune practici şi dezbateri în domeniul eticii şi conformităţii în sectorul public şi privat din România, Transparency International Romania vă propune un set de mecanisme concrete şi personalizate pentru a fi aplicate în companiile private din Romania, cu scopul de a contribui la creşterea ratei de profit curat şi dezvoltare sustenabilă pe termen lung.

Instrumentele elaborate de Transparency International România pentru construirea unei culturi a integrităţii se fundamentează pe standardele şi bune practici internaţionale şi reprezintă o adaptare celor mai actuale şi eficiente instrumente internaţionale la mediul specific românesc. Orice intervenţie este pierdere de timp şi bani dacă ea nu îşi atinge ţinta: schimbarea culturii organizaţionale a companiilor, reducerea riscurilor şi creşterea performanţei.

OBIECTIV

Programul de formare este astfel conceput încât să contribuie la creșterea adaptabilității mediului privat romanesc la standardele europene, prin promovarea unui mediu antreprenorial etic si responsabil social şi să ofere soluţii pe termen lung pentru întărirea bunei guvernări la nivelul întregului sector privat și dezvoltarea parteneriatelor public-private.

Citește mai mult...