Module și tematică

Modulul VIII - Tehnici de control managerial şi audit intern
Modulul VII - Asigurarea standardelor etice reglementate pentru funcționarii publici și practica disciplinară
Modulul VI - Legalitate şi răspundere în activitatea administrației publice
Modulul V - Comunicare și relaţii publice. Creșterea încrederii cetățenilor în instituțiile publice
Modulul IV - Noțiuni practice de implementare a politicilor publice
Modulul III - Integritate publică şi legalitate
Modulul II - Leadership, abilităţi manageriale și căi de promovare în carieră
Modulul I - Scrierea de proiecte cu finanţare prin instrumente structurale