Programul Buna Guvernare

 

Bună Guvernare - Bună Administrare

Asociația Română pentru Transparență este o organizație de utilitate publică, recunoscută prin H.G. nr. 1661/2004 și afiliată Transparency International - coaliţia globală de luptă împotriva corupţiei.

Începând cu anul 2005, Asociația Română pentru Transparență şi-a dezvoltat propriul portofoliu de cursuri de instruire şi formare profesională pentru administraţia publică, prin utilizarea de metode interactive de training, susţinute de formatori cu experienţă recunoscută în domeniile de referinţă, la nivel naţional şi internaţional.

Departamentul de Training din cadrul Asociației utilizează resursele Transparency International şi ale partenerilor acesteia în vederea aplicării integrate a unui program profesional de cursuri de formare continuă pentru administraţia publică, programul fiind elaborat în conformitate cu domeniile prioritare de formare profesională stabilite prin Ordinul ANFP nr.762/2015.

Cursurile de formare și perfecţionare sunt elaborate şi structurate în baza necesităţilor de formare la nivel de administraţie publică centrală şi unităţi deconcentrate: nevoia de instruire a personalului administraţiei publice în conformitate cu obiectivele strategice ale reformei administrative; construirea de competenţe şi abilităţi pentru schimbarea culturii organizaţionale a administraţiei publice româneşti, pentru a răspunde Eficient, Economic şi Eficace nevoilor cetăţenilor; dezvoltarea şi aplicarea de noi metode de formare şi instruire pentru formarea profesională a adulţilor.

În ultimii ani, Asociația Română pentru Transparență a colaborat cu numeroase instituții publice pentru care a elaborat și derulat programe de formare/perfecționare profesională, printre care se numără Departamentul pentru Lupta Antifraudă – DLAF, Parlamentul României, Oficiul Național al Registrului Comerțului.