Despre noi

Transparency International (TI) este organizaţia neguvernamentală care luptă împotriva corupţiei la nivel mondial, aducând oamenii împreună într-o coaliţie care îşi doreşte să oprească efectul devastator pe care corupţia îl are asupra tuturor. Misiunea TI este să determine schimbarea prin eliminarea corupţiei din lume.

 

Transparency International România½Asociaţia Română pentru Transparenţă este o organizație de utilitate publică, recunoscută prin H.G. nr. 1661/2004 și afiliată Transparency International - coaliţia globală de luptă împotriva corupţiei.

Începând cu anul 2005, Asociația Română pentru Transparență şi-a dezvoltat propriul portofoliu de cursuri de instruire şi formare profesională pentru administraţia publică, prin utilizarea de metode interactive de training, susţinute de formatori cu experienţă recunoscută în domeniile de referinţă, la nivel naţional şi internaţional.

Departamentul de Training din cadrul asociației utilizează resursele Transparency International şi ale partenerilor acesteia în vederea aplicării integrate a unui program profesional de cursuri de formare continuă pentru administraţia publică, programul fiind elaborat în conformitate cu domeniile prioritare de formare profesională stabilite prin Ordinul ANFP nr.762/2015.

Cursurile de formare și perfecţionare răspund cerințelor identificate la nivel de administraţie publică centrală şi locală: nevoia de instruire a personalului administraţiei publice în conformitate cu obiectivele strategice ale reformei administrative; construirea de competenţe şi abilităţi pentru schimbarea culturii organizaţionale a administraţiei publice româneşti, pentru a răspunde Eficient, Economic şi Eficace nevoilor cetăţenilor.

În ultimii ani, Transparency International Romania a colaborat cu numeroase instituții publice pentru care a elaborat și derulat programe de formare/perfecționare profesională, printre care se numără Departamentul pentru Lupta Antifraudă – DLAF, Parlamentul României, Oficiul Național al Registrului Comerțului.

Programul de formare profesională continuă Integritate Publică și Legalitate respectă standardele de dezvoltare în administraţia publică și vine ca răspuns la necesitatea de adaptare a sistemului de formare a personalului din sectorul public (administraţia publică centrală şi unităţile deconcentrate; administraţia publică locală; autorităţi administrative autonome) la standarde europene.

La ediţiile precedente ale Programului au participat peste 1.500 de funcţionari publici din aparatul de lucru al Parlamentului României, diverse ministere, agenţii şi structuri deconcentrate.

Pentru ediția din 2016 este disponibil un pachet ofertant cu module care acoperă principalele domenii de interes din cadrul unei instituţii publice: Creșterea încrederii cetățenilor în instituțiile publice; Legalitate şi răspundere în activitatea administrației publice; Asigurarea standardelor etice reglementate pentru funcționarii publici și practica disciplinară.

Ca element de noutate, pentru acest an Transparency International Romania a pregătit și un modul special on-line parte integrată a cursului care oferă cursanților asistență post formare, acces pe baza de parolă la portalul de resurse pentru comunitatea de practicieni.

Activităţile de formare acoperă aspecte teoretice, concepte şi informaţii de actualitate prin sistemul de conferinţă interactivă, studii de caz şi exerciţii de grup, astfel încât cunoștințele dobândite să aibă aplicabilitate directă în activităţile curente ale participanţilor.

Valorile Transparency International România

  • Transparenţa
  • responsabilitatea şi răspunderea
  • integritatea,
  • solidaritatea,
  • curajul,
  • dreptatea,
  • democraţia. 

Pe piața româneasca de training, cursurile și programele TI-Ro contribuie la răspândirea informațiilor privind integritatea, transparența, conformitatea și mai ales responsabilitatea companiilor/instituțiilor de stat sau private față de toți stakeholderii lor. Mai mult decât atât sesiunile de formare profesională organizate de TI-Ro au la bază studii și cercetări realizate atât pentru domeniul public cât și pentru cel privat, beneficiază, de asemenea, și de o expertiză internațională (know-how Transparency International) fiind parte a mișcării globale împotriva corupției.

Misiunea departamentului de training și consultanță din cadrul organizației este de a crea angajați conștienți de efectele negative ale lipsei de etică, transparență și integritate din cadrul echipei/departamentului/companiei/instituției din cadrul căreia fac parte asupra atât a dezvoltării lor profesionale cât și asupra imaginii companiei/instituției.

Vă rugăm să considerați această ofertă ca o piatră de temelie pentru o colaborare de durată între instituțiile noastre. Suntem deschiși oricăror propuneri pentru a face sesiunea de cursuri și consultanță să se muleze pe cerințele și nevoile dumneavoastră. Suntem convinși că putem dezvolta un parteneriat reușit cu rezultate concrete.

De asemenea vă asigurăm de toată implicarea noastră și a colaboratorilor noștri în derularea unui proiect în cadrul companiei/instituției dumneavoastră. Echipa de formatori Transparency International România este una tânără, dar cu multă experiență, entuziastă și decisă să contribuie la îmbunătățirea mediului privat și public din România în ceea ce privește adoptarea, aplicarea și respectarea unor standarde de etică și conformitate. Dorim să perfecționăm, să dezvoltăm și să motivăm angajații companiei dumneavoastră să devină un model de conformitate, comportament etic și integritate pentru a putea contribui la consolidarea unei imagini similare a companiei/instituției dumneavoastră în societate.

Comparativ alte programe similare existente, TI-Ro are experiența realizării unor sesiuni de training la standarde Europene și cu participanți și formatori de nivel internațional, oferind de fiecare dată un eveniment de succes. De asemenea, programele de formare profesională marca TI-Ro garantează un grad înalt de satisfacție a participanților, personal organizator tânăr și motivat, flexibilitate și adaptabilitate la modificările de dinamică a formarii, precum și seriozitatea serviciilor și orientarea către client.

Important de menționat este că spre deosebire de alte organizații ce oferă programe de pregătire profesională, TI-Ro oferă în pachetul de training și o analiză a vulnerabilităților organizației interesată de programele noastre de instruire și consultanță în vederea stabilirii alături de reprezentanții acesteia următorii pași în vederea realizării trainingului precum și un suport de curs personalizat. De asemenea, un alt avantaj pe care TI-Ro îl deține este posibilitatea de a realiza aceste programe de formare online, în vederea sprijinirii necesităților companiilor competitive de pe piața românească și eficientizării costurilor: materiale, de timp, de personal, etc.