Domeniile de expertiză Transparency International România

Transparency International România (TI-Ro) este un ONG (organizație non-guvernamentală) care are ca prim obiectiv prevenirea şi combaterea fenomenului corupţiei, la nivel naţional şi internaţional, în special prin activităţi de cercetare, documentare, informare, educare şi sensibilizare a opiniei publice. De asemenea, TI-Ro beneficiază de parteneri internaționali fiind parte a mișcării globale împotriva corupției Transparency International și beneficiază astfel și de o bază solidă de know-how pe subiecte ca lupta împotriva corupției, integritate, etică, responsabilitate, informații pe care le pune la dispoziția participanților la trainingurile organizate.

  1. Etica și conformitatea în instituțiile publice

Integritate publică şi legalitate, Legalitate şi eficacitate în activitatea instituţiilor publice, Elaborarea şi implementarea politicilor publice, Tehnici de control managerial şi audit intern, , Etica în serviciile publice, Răspunderea în administrarea resurselor publice

  1. Management

Leadership şi abilităţi manageriale, Comunicare organizaţională şi relaţii publice, Managementul comunicării în administrație, Managementul activităţilor de executare a legii în sectorul public, Managementul comunicării în administrație, Managementul conformității, Managementul eticii

  1. Conformitatea proiectelor finanțate din fonduri europene

 Controlul si prevenirea managementului defectuos al fondurilor europene, Integritatea folosirii fondurilor europene

  1. Promovarea integrității, responsabilității și dezvoltării durabile

Transparenţa şi integritate, Responsabilitate socială și dezvoltare durabilă, Dialog social, Advocacy vs Lobby, Reputație și etică,Rolul stakeholderilor.