cursuri


Tematică

  • Implementarea fondurilor structurale în Romania. Situația curentă. Actori. Roluri.
  • Dificultăți întâmpinate în perioada 2007-2013. Soluții și remedii pentru perioada 2014-2020.
  • Etapele completării unei cereri de finanţare.
  • Management financiar şi control (monitorizare, verificări administrative, verificări tehnice).
  • Autoritatea de Audit – audit de sistem şi de operaţiuni. Eşantionare. Analiză de risc.

Obiectivele modulului 

Modulul I - Scrierea de proiecte cu finanţare prin instrumente structurale
Perioada: 
08 - 12 iunie

Pages