module


Tematică

Modulul VIII - Tehnici de control managerial şi audit intern
Perioada: 
27 iulie – 31 iulie


Tematică

Modulul VII - Asigurarea standardelor etice reglementate pentru funcționarii publici și practica disciplinară
Perioada: 
20 – 24 iulie


Tematică

Modulul VI - Legalitate şi răspundere în activitatea administrației publice
Perioada: 
13 – 17 iulie


Tematică

Modulul V - Comunicare și relaţii publice. Creșterea încrederii cetățenilor în instituțiile publice
Perioada: 
6 – 10 iulie


Tematică

Modulul IV - Noțiuni practice de implementare a politicilor publice
Perioada: 
29 iunie – 3 iulie


Tematică

Modulul III - Integritate publică şi legalitate
Perioada: 
22 – 26 iunie


Tematică

Modulul II - Leadership, abilităţi manageriale și căi de promovare în carieră
Perioada: 
15 - 19 iunie


Tematică

  • Implementarea fondurilor structurale în Romania. Situația curentă. Actori. Roluri.
  • Dificultăți întâmpinate în perioada 2007-2013. Soluții și remedii pentru perioada 2014-2020.
  • Etapele completării unei cereri de finanţare.
  • Management financiar şi control (monitorizare, verificări administrative, verificări tehnice).
  • Autoritatea de Audit – audit de sistem şi de operaţiuni. Eşantionare. Analiză de risc.

Obiectivele modulului 

Modulul I - Scrierea de proiecte cu finanţare prin instrumente structurale
Perioada: 
08 - 12 iunie